Dansk, skriftlig fremstilling

Prøven varer 3,5 time (210 minutter)
Du skal vælge en af disse opgaver:
 1. Et ar at prale med
 2. Motocross – muskler og mod
 3. Unge og søvn
 4. Sidste skoledag
Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.
Tirsdag den 2. maj 2023
Kl. 9.00-12.30
Før du skriver


Til eleven

Til denne prøve i skriftlig fremstilling har du adgang til internettet.

Du må ikke kommunikere eller dele dine dokumenter med andre under prøven.

Hvis du i din tekst anvender informationer, citater, billeder, ressourcer fra internettet eller fra andre steder, skal du angive kilderne sidst i besvarelsen. Hvis du anvender kilder fra prøveoplægget, behøver du ikke at angive dem i din tekst.

Din tekst vurderes på, hvor godt du udfolder de tre vurderingsdimensioner funktion, indhold og form på en sammenhængende og meningsfuld måde i din tekst.
Se vurderingskriterierne nedenfor.

God arbejdslyst!

Vurderingskriterier til eleven


Der gives én karakter baseret på en helhedsvurdering af tre dimensioner: funktion, indhold og form

Vurderings-
dimension
Vurderings-
område
Vurderingsspørgsmål
Funktion Skrivesituation I hvilken grad fungerer din tekst i den skrivesituation,
som opgaven beskriver?
Opgavens krav I hvilken grad opfylder du opgavens krav til afsender, modtager og fremstillingsformer?
Indhold Mening I hvilken grad udtrykker din tekst et meningsfuldt indhold?
Ressourcer I hvilken grad bruger du opgaveforlægget,
din egen faglige viden og internettet i din tekst?
Form Tekstsammen-
hæng
I hvilken grad hænger din tekst sammen sprogligt,
og er der velvalgte afsnit og modaliteter?
Skrift og andre modaliteter I hvilken grad bruger du tegnsætning, tekstbehandlingsprogrammets funktioner og ord, så det understøtter den situation, teksten skal bruges i?

1. Et ar at prale med


Kilde: Colourbox.dk

Måske har du har fået fjernet din blindtarm, er faldet ned fra et træ eller er væltet på cyklen. Hvert ar på kroppen fortæller en historie.

Et forlag vil udgive en antologi til unge med personlige erindringer om fysiske ar og den gode historie, der ligger bag. Det kan være det sejeste, det flotteste eller det ar, som du praler mest med.

Forlaget ønsker, at de indsendte gode erindringer skal indeholde både tekst og illustrationer.

Du vælger at bidrage med din erindring.

Du skal skrive to tekster: din erindring til antologien og et kort følgebrev til forlaget.

I din erindring skal du:

 • fortælle, hvordan du fik dit ar
 • reflektere over, hvorfor du er stolt af dit ar i dag
 • formulere en titel
 • indsætte illustrationer, der skaber samspil mellem tekst og billeder.

I dit følgebrev skal du:

 • præsentere dig selv 
 • argumentere for, hvorfor din erindring skal med i antologien.

2. Motocross – muskler og mod


Forestil dig, at du er i praktik som journalist på en avis. Du skal skrive en reportage fra et motocross-stævne.

Klik og se filmen:


Kilde: dmmotocross.dk

Din reportage skal vise, at motocross er en fascinerende og krævende sportsgren, der kræver balance, muskler og mod til at give den gas på banen.

Skriv en reportage til en avis.

Som forberedelse til din tekst skal du se filmen fra et motocross-stævne. Du skal desuden søge yderligere oplysninger om motocross-sporten i Danmark og bruge denne viden i din tekst.

I din tekst skal du:

 • beskrive stemningen ved stævnet
 • citere udtalelser fra en eller flere deltagere
 • forklare, hvilke kompetencer det kræver at blive en god motocross-kører
 • indsætte illustrationer og en faktaboks om motocross-sporten i Danmark.

3. Unge og søvn


Din skole inviterer elever og forældre til temaaften om unge og søvn. Skolen har inviteret ekspert i sundhed Chris MacDonald til at holde oplæg. En af hans pointer er, at unge sover alt for lidt.

Du skal på vegne af skolens elever holde et oplæg om unges syn på temaet.

Klik og se uddrag af filmen:


Kilde film: JustHuman/facebook.com. Foto: Colourbox.dk


Skriv teksten til dit mundtlige oplæg. Efterfølgende bringes teksten på skolens hjemmeside.

Som forberedelse skal du se filmen med Chris MacDonald og søge yderligere oplysninger om unge og søvn. Du skal inddrage denne viden i din tekst.

I din tekst skal du:

 • kommentere filmens pointer og inddrage egne erfaringer
 • forklare og give eksempler på, hvorfor mange unge sover for lidt
 • argumentere for mulige løsningsforslag, så unge får mere søvn.

4. Sidste skoledag


Foto: Morten Overgaard. Kilde: sn.dk

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år holder sig helt fra alkohol. Derfor har din kommune valgt at forbyde alkohol for elever på offentlige steder på sidste skoledag.

Klik og læs, hvordan man i Aarhus Kommune planlagde 9.-klassernes sidste skoledag:

Se artiklen her:
Druk i Mindeparken

Du vælger at skrive et brev til din lokale kommunalbestyrelse, hvor du giver din mening til kende om en alkoholfri sidste skoledag.

Skriv et brev til din lokale kommunalbestyrelse.

Som forberedelse skal du læse artiklen og inddrage eksemplet fra Aarhus i dit brev.

I din tekst skal du:

 • argumentere for din holdning til beslutningen
 • beskrive den sidste skoledag, som du drømmer om
 • diskutere, hvad der skal til for at skabe en festkultur for unge, hvor der er plads til alle.